Wat is de groeisubsidie voor het MKB?

De MKB-groeisubsidie is bedoeld om de ontbrekende strategische kennis van het MKB te subsidiëren die nodig is om nieuwe groeistrategieën op te zetten in geval van een omslagmoment. De subsidie dekt 50% van de aankoop van extern strategisch advies (externe versterking door advies van consultancy) en/of 50% van de loonkosten bij de aanwerving van een strategische medewerker (interne versterking). De maximale steun per advies of aanwerving bedraagt € 25.000. Per kalenderjaar per KMO groeisubsidie kan de subsidie oplopen tot € 50.000. Het externe advies en/of de nieuwe aanwerving waarvoor de subsidie wordt aangevraagd, moeten noodzakelijk zijn en van strategisch belang zijn voor de uitvoering van het groeitraject. Het groeitraject is een sleutelmoment voor de onderneming en heeft een fundamentele impact op het volledig functioneren van de onderneming.

Wie komt in aanmerking?

De maatregel is gericht op kleine tot middelgrote ondernemingen in de privésector, met een maatschappelijke zetel in het Vlaamse Gewest, met een aanvaarde hoofdactiviteit en voldoende controleerbare groeiambitie. De omvang van het bedrijf wordt bepaald volgens de Europese KMO-definitie.

Uitsluitend bedrijven uit de privésector met een aanvaarde hoofdactiviteit komen in aanmerking.

Wat komt in aanmerking?

De MKB-groeisubsidie biedt financiële ondersteuning voor het verwerven van kennis om het groeitraject te realiseren. Het verwerven van deze kennis kan gebeuren door het aantrekken van een strategische medewerker om de onderneming te versterken op die gebieden waar de onderneming kennis mist om het groeitraject te realiseren. Een “strategische medewerker” wordt gedefinieerd als een persoon die meer dan alleen operationele of uitvoerende activiteiten uitvoert en die ook deelneemt aan de strategische beslissingen van de mkb-onderneming.

De KMO kan er ook voor kiezen om het advies van een dienstverlener in te winnen om deze ontbrekende kennis aan te kopen. Om in aanmerking te komen voor ondersteuning moet het advies van de dienstverlener betrekking hebben op het huidige of toekomstige functioneren van een of meer bedrijfsprocessen van het MKB. De keuze tussen rekrutering en externe dienstverlening is overgelaten aan het MKB.

Lees ook: 5 diamond painting technieken die je moet weten

Misschien vind je dit ook interessant