Waarom is schone energie belangrijk?

Het gebruik van schone, hernieuwbare energie is een van de belangrijkste maatregelen die je kunt nemen om jouw impact op het milieu te verminderen. Elektriciteitsproductie is onze belangrijkste bron van broeikasgassen, meer dan al ons autorijden en vliegen bij elkaar, en schone energie vermindert ook schadelijke smog, giftige ophopingen in onze lucht en water, en de gevolgen veroorzaakt door kolenmijnen en gaswinning. Maar het vervangen van onze infrastructuur voor fossiele brandstoffen zal tijd vergen – en sterke, consistente steun van zowel staats- als federale mandaten om hernieuwbare energie op te wekken en de vraag naar schone energie door consumenten en bedrijven.

Voor meer informatie over hernieuwbare energie kun je terecht bij klantenservice greenchoice.

Waarom hernieuwbare energie?

Elektriciteitsproductie is de tweede belangrijkste oorzaak van industriële luchtvervuiling. Het grootste deel van onze elektriciteit is afkomstig van steenkool, kerncentrales en andere niet-hernieuwbare energiebronnen. De opwekking van energie uit deze bronnen eist een zware tol van ons milieu en vervuilt onze lucht, ons land en ons water.

Hernieuwbare energiebronnen kunnen worden gebruikt om elektriciteit te produceren met minder milieueffecten. Het is mogelijk om elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen te produceren zonder kooldioxide (CO2) te produceren, de belangrijkste oorzaak van de wereldwijde klimaatverandering.

Maar eerst, wat is hernieuwbare energie? Hernieuwbare energie is energie die afkomstig is van natuurlijke hulpbronnen die zichzelf in de loop van de tijd aanvullen zonder de hulpbronnen van de aarde uit te putten. Deze hulpbronnen hebben ook het voordeel dat ze overvloedig aanwezig zijn, dat ze bijna overal in een bepaalde capaciteit beschikbaar zijn en dat ze weinig of geen milieuschade veroorzaken. Energie van de zon, wind, en thermische energie opgeslagen in de aardkorst zijn voorbeelden. Ter vergelijking: fossiele brandstoffen zoals olie, steenkool en aardgas zijn niet hernieuwbaar, aangezien hun hoeveelheid eindig is – zodra we ze hebben gewonnen, zullen ze niet langer beschikbaar zijn voor gebruik als een economisch levensvatbare energiebron. Hoewel ze door natuurlijke processen worden geproduceerd, zijn deze processen te traag om deze brandstoffen even snel aan te vullen als de mens ze gebruikt, zodat deze bronnen vroeg of laat uitgeput zullen raken.

Hernieuwbare energie biedt veel voordelen voor mensen, bedrijven en de planeet.

Verminderen

Energie-efficiëntie is een belangrijke stap om onze impact op de klimaatverandering te verkleinen en een duurzame energietoekomst te creëren. Telkens wanneer je een lichtschakelaar aanzet, jouw computer gebruikt, een warme douche neemt of jouw verwarming aanzet, verbruik je  energie. Door minder energie te verbruiken zonder aan comfort in te boeten, kun je geld besparen en tegelijkertijd de planeet helpen.

Kleine veranderingen kunnen al tot grote besparingen leiden. Hier zijn 5 acties die je vandaag nog kunt ondernemen om energie te besparen:

  1. Gebruik energiezuinige verlichting
  2. Zet jouw waterverwarmer op de warme stand
  3. Haal de opladers van jouw mobiele telefoon en laptop uit het stopcontact als je ze niet gebruikt
  4. Gebruik de energiebesparende instellingen op de apparaten die je hebt
  5. Vervang de filters in jouw oven en airconditioner

Lees ook: Waarom is een goede huidverzorging belangrijk?

Misschien vind je dit ook interessant